English Camp 2018

English Camp 2018
วันที่ 14 กรกฎาคม 2561
ณ หอประชุมศรีปรางค์กิจเจริญไทย 
โรงเรียนปรางค์กู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

จัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนปรางค์กู่ 

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด