ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นิติศาสตร์ – รัฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อนักเรีย

Read more

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อนักเรีย

Read more

ประกาศโรงเรียนปรางค์กู่เรื่องการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบบออนไลน์ (ฉบับที่5)

Read more

ประกาศโรงเรียนปรางค์กู่เรื่องการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบบออนไลน์ (ฉบับที่4)

Read more

ประกาศโรงเรียนปรางค์กู่เรื่องการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบบออนไลน์ (ฉบับที่3)

Read more

ประกาศโรงเรียนปรางค์กู่เรื่องการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบบออนไลน์ (ฉบับที่2)

Read more

ประกาศโรงเรียนปรางค์กู่เรื่องการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบบออนไลน์ (ฉบับที่1)

Read more

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ห้องเรียนปกติ ในระดับชั้นม.1, 4 และปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการคัดเลือกน

Read more