ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานพัสดุโรงเรียนปรางค์กู่


ประกาศโรงเรียนปรางค์กู่
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานพัสดุโรงเรียนปรางค์กู่
——————————————————————–
ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560

ดาวโหลดประกาศ