ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1และม.4 และห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ นิติ-รัฐศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนปรางค์

Read more

โรงเรียนปรางค์กู่ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลโล่พระราชทานรางวัลชนะเลิศ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันโครงงานคุณธรรม ระดับประเทศ

โรงเรียนปรางค์กู่ขอแ

Read more