ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนปรางค์กู่ ขอเชิญนักเรียนโรงเรียนปรางค์กู่ที่มีความชื่นชอบในการวาดภาพ เข้าร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ “ครูในดวงใจสไตล์มังงะ”

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาก

Read more

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ (วคทส.) และห้องเรียนพิเศษนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

Read more