งานเกษียณอายุราชการ คุณครูประสิทธิ์ คุณครูนิรันดร์ และคุณลุงวิไล

วันวานที่พากเพียร สู

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานห้องการเงิน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานห้องการเงิน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิ

Read more

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานห้องการเงิน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเ

Read more

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ (“ทำดี สามัคคี มีปัญญา”)

โครงการอบรมคุณธรรมจร

Read more

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเ

Read more

ประกาศ โรงเรียนปรางค์กู่ เรื่อง การขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศโรงเรียนปรางค์

Read more

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเ

Read more

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2565

การปฐมนิเทศนักเรียนใ

Read more