รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-งวด-3-เดือนธันวาคม-2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบ

Read more

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-งวด-2-เดือนพฤศจิกายน-2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบ

Read more

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนตุลาคม66

รายงานงบทดลองหน่วยเบ

Read more

ประกาศประกวดราคาก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์โรงเรียนปรางค์กู่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาก่อส

Read more

ประกาศร่างขอบเขตของงานประกวดราคาก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนปรางค์กู่

ประกาศร่างขอบเขตของง

Read more

ประกาศ โรงเรียนปรางค์กู่ เรื่อง การขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศโรงเรียนปรางค์

Read more

ประกาศโรงเรียนปรางค์กู่ เรื่อง การขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศ โรงเรียนปรางค

Read more

การประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนปรางค์กู่ (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e – bidding)

การประกวดราคาเช่าเคร

Read more

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 216 ล โรงเรียนปรางค์กู่

ประกาศ ประกวดราคาจ้า

Read more