ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วคทส. ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ มูลนิธิ สอวน. รุ่นที่1

โรงเรียนปรางค์กู่ขอแ

Read more

การประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

การประเมินคัดเลือกนั

Read more

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนปรางค์กู่ เข้ารับโล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

คณะครูและนักเรียนโรง

Read more

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2564

พิธีมอบประกาศนียบัตร

Read more

วันอำลาสถาบัน พิธีขอขมาครูและบายศรีสู่ขวัญ

วันอำลาสถาบัน พิธีขอ

Read more

โรงเรียนปรางค์กู่ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลโล่พระราชทานรางวัลชนะเลิศ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันโครงงานคุณธรรม ระดับประเทศ

โรงเรียนปรางค์กู่ขอแ

Read more

ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนปรางค์กู่ ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 🥇 14 เหรียญทอง 🥈1 เหรียญเงิน

โรงเรียนปรางค์กู่ ขอ

Read more

การจัดการศึกษาบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมสู่ผลงานระดับโลก ของโรงเรียนปรางค์กู่

Read more