โรงเรียนปรางค์กู่ ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวพัญธ์วิรา บุญกล้า ได้รับรางวัลชมเชยนักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2565

Read more

โรงเรียนปรางค์กู่ ขอแสดงความยินดีกับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2565 นายรัฐศาสตร์ พรรณกนกศักดิ์

Read more

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565

Read more

มอบเกียรติบัตรงานศิลปะหัตถกรรมฯระดับชาติ กีฬานักเรียนนักศึกษาระดับชาติและกิจกรรมนำเสนอผลงาน IS

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา

ขอแสดงความยินดีกับนั

Read more

สรุปรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่

สรุปรางวัลการแข่งขัน

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนดีเด่นและเยาวชนผู้นำชื่อเสียงสู่ประเทศชาติ “นายรัฐศาสตร์ พรรณกนกศักดิ์”

Read more