โรงเรียนปรางค์กู่ ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวพัญธ์วิรา บุญกล้า ได้รับรางวัลชมเชยนักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2565

Read more