งานรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

งานรับสมัครนักเรียน โรงเรียนปรางค์กู่
ประจำปีการศึกษา 2564

ไฟล์ประกาศโรงเรียนปรางค์กู่

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1, ม.4 ห้องเรียนปกติ และ ปวช.1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (คณิต-วิทย์) ม.1,ม.4 และห้องเรียนพิเศษ (คณิต-วิทย์ นิติ-รัฐศาสตร์) ม.4 ปีการศึกษา 2564

ไฟล์ใบสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ห้องเรียนพิเศษ

ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นม.4 ห้องเรียนพิเศษ

ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นม.4 ห้องเรียนนิติ-รัฐศาสตร์

 

ลิงก์รับสมัครออนไลน์ ห้องเรียนปกติและปวช.

สมัครออนไลน์ ม.1 ห้องเรียนปกติ สมัครออนไลน์ ม.4 ห้องเรียนปกติ สมัครออนไลน์ ปวช.1

งานรับนักเรียน ฝ่ายวิชาการโรงเรียนปรางค์กู่

โทรศัพท์ 065-1935282  โทรสาร 045-697088