ยินดีต้อนรับ นายณัฐพร ทองพูน นางศิริลักษณ์ พงษ์สุระรองผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่

คณะกรรมการสถานศึกษาข

Read more

ประกาศโรงเรียนปรางค์กู่ เรื่อง การขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศ โรงเรียนปรางค

Read more

ประกาศโรงเรียนปรางค์กู่ เรื่องลดเงินบำรุงการศึกษาห้องเรียนพิเศษ จากอัตราที่กำหนด สู้วิกฤต covid-19

Read more

การประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนปรางค์กู่ (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e – bidding)

การประกวดราคาเช่าเคร

Read more

ประกาศการเปิดเรียนและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ประกาศการเปิดเรียนแล

Read more

แจ้งปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ ครั้งที่2

ประกาศโรงเรียนปรางค์

Read more