60 ปีที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

60 ปีที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 โรงเรียนปรางค์กู่ได้จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ได้แก่ คุณครูวิจิตร ผสมวงศ์ และคุณครูสถาพร ศักดิ์ชัยพานิชกุล โดยบรรยากาศของงานในช่วงเช้ามีการแสดงของลูกๆนักเรียนโรงเรียนปรางค์กู่ในชุด ร้อยใจมากราบครู มีการแสดงของนักเรียนวงโปงลางปรางค์กู่ พิธีบายศรีสู่ขวัญ ช่วงเย็นมีพิธีการมอบของที่ระลึก กล่าวมุทิตาจิตและการกล่าวความรู้สึก อำลา

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม ชุดที่1 , ชุดที่2 , ชุดที่3 , ชุดที่4