ค่ายภาษาและวรรณกรรมจีนสามก๊ก ครั้งที่ 11

ค่ายภาษาและวรรณกรรมจีนสามก๊ก ครั้งที่ 11
25-26 สิงหาคม 2561
ณ หอประชุมศรีปรางค์กิจเจริญไทย โรงเรียนปรางค์กู่
จัดโดย ศูนย์เครือข่ายพัมนาการเรียนการสอนภาษาจีน สพม.28

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด