การติว ICHITAN ROAD TO UNIVERSITY 2018 

การติว ICHITAN ROAD TO UNIVERSITY 2018 
วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2561
รับฟังการถ่ายทอดสดจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
ณ หอประชุมศรีปรางค์กิจเจิรญไทย
โดยมี นักเรียนในสหวิทยาเขต จากโรงเรียนปรางค์กู่ โรงเรียนพอกพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ โรงเรียนหนองคูวิทยา โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม โรงเรียนสวายพิทยาคม เข้าร่วมการรับฟังการติวในครั้งนี้
ชมภาพแบบคมชัด :: https://drive.google.com/…/1RoIcpZpR75E5KQSBQusK-4rV4OL5viy…

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด