อบรมโครงการประสานงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขด้านทรัพยากรธรรมชาติ

อบรมโครงการประสานงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขด้านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร ประจำปี 2561 รุ่นที่ 2
วันที่ 5 มิถุนายน 2561
ณ หอประชุมศรีปรางค์กิจเจิรญไทย โรงเรียนปรางค์กู่
คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด