การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้ปกครอง-ครู

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้ปกครอง-ครู โรงเรียนปรางค์กู่
วันที่ 2 มิถุนายน 2561
ณ หอประชุมศรีปรางค์กิจเจริญไทย โรงเรียนปรางค์กู่
ช่างภาพ : Wanchai Laniso

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด