ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง และตำแหน่งนักการภารโรง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง และตำแหน่งนักการภารโรง
ให้ผู้ผ่านการเลือกสรร ลำดับที่ 1 รายงานตัวและทำสัญญาจ้างในวันที่ 14 พ.ย. 2565 ณ ห้องธุรการ รร.ปรางค์กู่
ไฟล์ประกาศ