แบบฟอร์มรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ออนไลน์เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ วคทส. ชั้น ม.1, ม.4 และห้องเรียนนิติ-รัฐศาสตร์ ม.4 โรงเรียนปรางค์กู่ ปีการศึกษา 2564

แบบฟอร์มรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ออนไลน์เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ วคทส. ชั้น ม.1, ม.4 และห้องเรียนนิติ-รัฐศาสตร์ ม.4
โรงเรียนปรางค์กู่ ปีการศึกษา 2564

📌นักเรียนสามารถตรวจสอบลำดับและผลสอบได้ที่ https://www.prangku.ac.th/2021/04/10/exam-results/
📌📌ระบบจะเปิดให้ยืนยันสิทธิ์ในวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 08.00 – 16.00 น. เท่านั้น หากไม่ยืนยันสิทธิ์ในวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ ทางโรงเรียนจะเรียกตัวสำรองในลำดับถัดไปที่ยืนยันสิทธิ์ขึ้นมาแทน
หากท่านพบปัญหาใดในการเข้ายืนยันสิทธิ์กรุณาติดต่อได้ที่แอดมินเพจโรงเรียนปรางค์กู่ 4g