📣ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1, ม.4 และ ปวช.1 ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2566

📣ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1, ม.4 และ ปวช.1 ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2566

🔵ม.1 : https://drive.google.com/file/d/1EWWmETANfwfD0wYQCmTgdKqsmUfm7NAE/view?usp=sharing
🟣ม.4 : https://drive.google.com/file/d/1oY6NVbdlHk63oqnnltkq-iDQjRd0C5tq/view?usp=sharing
🟠ปวช.1 : https://drive.google.com/file/d/1edTKFqZ9eLeovapE3KmIZn5KgSWnTRC5/view?usp=sharing

🔵ม.1 สอบคัดเลือกในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.
🟣ม.4 และ🟠ปวช.1 สอบคัดเลือกในวันวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.

📌หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการเข้าห้องสอบ
👉บัตรประจำตัวประชาชน

📌อุปกรณ์ที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ
1. ปากกาดำ หรือน้ำเงิน
2. น้ำยาลบคำผิด
3. ดินสอดำ 2B
4. ยางลบ
5. กบเหลาดินสอ

📌ระเบียบเข้าห้องสอบ
1. ไม่มีบัตรแสดงตน ไม่มีสิทธิ์สอบ
2. เข้าห้องสอบสายเกิน 30 นาที ไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ
3. ห้ามนำเครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์ดิจิทัลทุกชนิดที่สามารถคิดคำนวณและสื่อสารได้เข้าห้องสอบ
4. ไม่อนุญาตให้นำนาฬิกาดิจิตอลเข้าห้องสอบ