📢ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างและตำแหน่ง นักการภารโรง

📢ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
– วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
– วิชาเอกนาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
https://drive.google.com/file/d/1vqw5c76B2jW8liubHnV1oY6EhZJWuWca/view?usp=sharing

ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา
https://drive.google.com/file/d/1tWphTO4yKBgzZhi-dqeggHTC_EeI1PLs/view?usp=sharing

📌📌รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 – 20 กันยายน 2566 เวลา 9.00 – 16.00 น. (ในวัน/เวลาราชการ) ณ ห้องธุรการ โรงเรียนปรางค์กู่