ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นิติศาสตร์ – รัฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นิติศาสตร์ – รัฐศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสารการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ก่อนเข้าสอบคัดเลือก