ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566

🔴 ห้องเรียนพิเศษ วคทส. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

https://drive.google.com/file/d/1h-Nwo5xnwe_lcpiSZV8hyJ2J-bkmcbUJ/view?usp=sharing

🟠ห้องเรียนพิเศษ วคทส. และนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

https://drive.google.com/file/d/1UQf8bytNmhjIjR3RERn84LArIoLrKkrT/view?usp=sharing