ประกาศปิดและเปิดภาคเรียน

🏫ประกาศปิดและเปิดภาคเรียน
❎ ปิดภาคเรียนที่ 2/65 ตั้งแต่วันที่ 9 มี.ค. 66
☑️ เปิดภาคเรียนที่ 1/66 วันที่ 15 พ.ค. 66