โรงเรียนสนมวิทยาคาร ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม และสวนพฤษศาสตร์

โรงเรียนสนมวิทยาคาร ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม และสวนพฤษศาสตร์

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสนมวิทยาคาร อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ได้นำคณะครู นักเรียน ผู้นำศาสนา มาศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม และสวนพฤษศาสตร์

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด