โรงเรียนปรางค์กู่ เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนปรางค์กู่ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่
ประจำปีการศึกษา 2565

ไฟล์ประกาศ
1. ไฟล์ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน
2. ไฟล์ประกาศการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1 และม.4
และห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ นิติ-รัฐศาสตร์ ชั้น ม.4
3. ไฟล์ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ม.4 และปวช.ปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ
   
ลิงก์รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
1. สมัครเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565 
2. สมัครเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565
3. สมัครเรียนระดับชั้น ปวช.1ปีการศึกษา 2565