โรงเรียนปรางค์กู่ ร่วมบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด ณ โรงพยาบาลสนาม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

โรงเรียนปรางค์กู่นำโดย ดร.จิตตนาถ สิงห์โต ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปรางค์กู่ ร่วมบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด ณ โรงพยาบาลสนาม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

บ้านสีเขียว ฮักแพง คนปรางค์กู่ไม่ทิ้งกัน