โรงเรียนปรางค์กู่รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง 2 ตำแหน่ง

โรงเรียนปรางค์กู่รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง 2 ตำแหน่ง
รับสมัคร 8 – 9 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องธุรการโรงเรียนปรางค์กู่
รายละเอียดเพิ่มเติม https://drive.google.com/file/d/1R9RcJuGCxaXhy-b5mEaJJooEGVsT_zpl/view?usp=drivesdk