โรงเรียนปรางค์กู่ขอแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

โรงเรียนปรางค์กู่ ขอแสดงความยินดี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
📢 ท่านผู้อำนวยการบุญเรือน คูณทวี ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพม.28
📢 ท่านรองผู้อำนวยการอภิวัฒน์ วงศ์ภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ และ
📢 ท่านรองผู้อำนวยการวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ด้วยความยินดียิ่ง