โรงเรียนปรางค์กู่ขอขอบคุณคุณรัตติมากร คำเสียง ศิษย์เก่าโรงเรียนปรางค์กู่ มอบทุนการศึกษาจำนวน 5,000บาท

โรงเรียนปรางค์กู่ขอขอบคุณคุณรัตติมากร คำเสียง ศิษย์เก่าโรงเรียนปรางค์กู่ มอบทุนการศึกษาจำนวน 5,000บาท ให้แก่นักเรียนที่ทำคุณประโยชน์แก่โรงเรียน มีจิตอาสาและเป็นเด็กกิจกรรม จำนวน 5 คน คนละ1,000บาท โดยมีคุณครูสิรินาฏ รชตธำมรงค์ข้าราชการบำนาญเป็นผู้ประสานงาน