แสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET ม.3 สูงสุด 10 อันดับ ระดับโรงเรียนปรางค์กู่

โรงเรียนปรางค์กู่ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET ม.3) ที่มีคะแนนสูงสุดในแต่ละวิชาในระดับโรงเรียนและมีคะแนนรวมสูงสุด 10 อันดับ ในระดับโรงเรียนปรางค์กู่ 

คลิกเพื่อดูรูปภาพทั้งหมด