แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนเขตพื้นที่บริการ

แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนเขตพื้นที่บริการ
วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์  2561

โรงเรียนปรางค์กู่ ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ
จำนวน 9 โรงเรียน
– โรงเรียนบ้านขี้นาค
– โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์
– โรงเรียนบ้านดู่
– โรงเรียนบ้านหนองแวง
– โรงเรียนบ้านศาลา
– โรงเรียนบ้านตาเปียง
– โรงเรียนบ้านกำแมด
– โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน
– โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ

IDLine :: kruwuttktr