แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ม.3 ม.6 และปวช.3

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
ประจำปีการศึกษา 2560
สำหรับนักเรียนชั้น ม.3  ม.6 และปวช.3

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมศรีปรางค์กิจเจริญไทย โรงเรียนปรางค์กู่

โดยมีหน่วยงานการศึกษา และหน่วยงานจัดหางานมาร่วมแนะแนวทางการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพให้กับนักเรียนชั้น ม.3  ม.6 และปวช.3 โดยเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องทุกปี
จัดโดย งานแนะแนวโรงเรียนปรางค์กู่

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด