แจ้งปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ ครั้งที่2

ประกาศโรงเรียนปรางค์กู่
แจ้งปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ ครั้งที่2

โรงเรียนปรางค์กู่ แจ้งปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ ครั้งที่2 เพิ่มเติมจากครั้งแรก ตั้งแต่ 11-15 ม.ค. 2564 และจะเปิดเรียน 18 ม.ค. 2564