แจกอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560

แจกอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560
โรงเรียนปรางค์กู่ ได้แจกอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียน
ชั้น ม.1 – ม.6 และ ปวช.1 – 3
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
วันที่ 30 ตุลาคม 2560
ณ หอประชุมศรีปรางค์กิจเจริญไทย โรงเรียนปรางค์กู่

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด