เอกสารอบรมขยายผล SMSS พ.ค.2560

การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS
วันที่ …………. พฤษภาคม 2560
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง 221  โรงเรียนปรางค์กู่ สพม.28

วิทยากร

– นายวุฒิสรณ์  พิชญสมบัติ         ตำแหน่ง  ครู
– นางสาวสุพพตา  สิทธิรักษ์        ตำแหน่ง  ครู
– นางสาวอุไร  ครบสุวรรณ         ตำแหน่ง  ครู

– นายเสถียร  คำชมพู               ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
– นายณัฐสิทธิ์  กองรักษา           ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
– นายกฤดากร  สมบัติกำไร        ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง

ดาวโหลดเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการอบรม