เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565

กำหนดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565
วันเสาร์ที่ 26 พ.ย. 2565
ม.ต้น ภาคเช้า , ม.ปลายและปวช. ภาคบ่าย