เผยแพร่ผลงาน นางกรรณิการ์ เครือมาศ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ


เผยแพร่ผลงาน นางกรรณิการ์  เครือมาศ 
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
—————————————-

          โครงงานการงานหมอผู้ชุบชีวิตม.5ห้อง4
– บทที่ 1     ดาวน์โหลดไฟล์ pdf
– บทที่ 2     ดาวน์โหลดไฟล์ pdf
– บทที่ 3     ดาวน์โหลดไฟล์ pdf
– บทที่ 4     ดาวน์โหลดไฟล์ pdf
– บทที่ 5     ดาวน์โหลดไฟล์ pdf
– บรรณานุกรม     ดาวน์โหลดไฟล์ pdf
– ภาคผนวก         ดาวน์โหลดไฟล์ pdf

          โครงงานเกษตรกรไทยก้าวไกลสู่AECม.5ห้อง5
– โครงงานเกษตรกรไทยก้าวไกลสู่AEC     ดาวน์โหลดไฟล์ pdf

          โครงงานครูปลูกปัญญาม.5ห้อง1
– บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ ดาวน์โหลดไฟล์ pdf
– บทที่ 1-5     ดาวน์โหลดไฟล์ pdf
– ภาคผนวก     ดาวน์โหลดไฟล์ pdf

          โครงงานเชฟสร้างสรรค์อาหารอร่อยม.5ห้อง1
– บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ   ดาวน์โหลดไฟล์ pdf
– บทที่ 1-5   ดาวน์โหลดไฟล์ pdf
– ภาคผนวก   ดาวน์โหลดไฟล์ pdf

          โครงงานทหารบกม.5ห้อง5
– โครงงานทหารบก     ดาวน์โหลดไฟล์ pdf

          โครงงานพยาบาล ม.5ห้อง1
– บทคัดย่อ     ดาวน์โหลดไฟล์ pdf
– บทที่ 1-5     ดาวน์โหลดไฟล์ pdf
– บรรณานุกรม     ดาวน์โหลดไฟล์ pdf
– ภาคผนวก         ดาวน์โหลดไฟล์ pdf

          โครงงานพิทักษ์ป่าเฮฮาม.6ห้อง6
– โครงงานพิทักษ์ป่าเฮฮา   ดาวน์โหลดไฟล์ pdf

          โครงงานแพทย์ใสใส(ใส่ใจสุขภาพ)ม.5ห้อง1
– โครงงานแพทย์ใสใส     ดาวน์โหลดไฟล์ pdf

          โครงงานออมดีมีเงินเก็บม.6ห้อง7
– โครงงานออมดีมีเงินเก็บ   ดาวน์โหลดไฟล์ pdf