เดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก

เดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ณ อำเภอปรางค์กู่
โดย ฝ่ายกิจการนักเรียนนำนักเรียนโรงเรียนปรางค์กู่ ร่วมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก และวันต่อต้านยาเสพติดสากล .. พร้อมแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนในอำเภอปรางค์กู่

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ

IDLine :: kruwuttktr