อบรมโครงการต้นกล้าคุณธรรม

อบรมโครงการต้นกล้าคุณธรรม
ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 13-14 มกราคม 2560
ณ ห้องจินตนาการ โรงเรียนปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

——————————————

ดำเนินการโดยฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนปรางค์กู่

« ของ 2 »