อบรมต้นกล้าคุณธรรม รุ่น 2

อบรมโครงการต้นกล้าคุณธรรม รุ่นที่ 2
ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 27-28 มกราคม 2560
ณ หอประชุมศรีปรางค์กิจเจริญไทย โรงเรียนปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

——————————————

ดำเนินการโดยฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนปรางค์กู่

« ของ 3 »