อบรมคุณธรรมจริยธรรมทั้งระบบ

อบรมคุณธรรมจริยธรรมทั้งระบบ
โรงเรียนปรางค์กู่ ได้จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมทั้งระบบ 
โดยมีนักเรียนชั้น ม.1 – ม.6 และ ปวช.1 – ปวช.3 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ระหว่างวันที่ 10 – 14 มิถุนายน 2562
ณ หอประชุมศรีปรางค์กิจเจริญไทย โรงเรียนปรางค์กู่

คลิกเพื่อดูรูป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
คลิกเพื่อดูรูป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
คลิกเพื่อดูรูป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
คลิกเพื่อดูรูป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปวช.1-3
คลิกเพื่อดูรูป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 6