อบรมขยายผลการใช้งาน SMSS

อบรมขยายผลการใช้งาน SMSS

โรงเรียนปรางค์กู่ จัดอบรมขยายผลการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS
วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง 221
โรงเรียนปรางค์กู่

โดยมี นายยิ่งยง นันทวณิชชากร ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ เป็นประธานในพิธีเปิด
นางบุญเรือน คูณทวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่เป็นประธานในการจัดกิจกรรมครั้งนี้
โดยใช้วิทยากรที่ผ่านการอบรมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ดังนี้
1. นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ
2. นางสาวสุพพตา สิทธิรักษ์
3. นางอุไร ครบสุวรรณ
4. นายเสถียร คำชมพู
5. นายณัฐสิทธิ์ กองรักษา
6. นายกฤดากร สมบัติกำไร
โดยการขยายผลในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากครู และบุคลกรเป็นอย่างดี และจะเริ่มใช้ระบบ ในวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด