อบรมการสร้างหุ่นยนต์ 2559

อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครูสู่มาตรฐานสากล
ปฏิบัติการสร้างหุ่นยนต์
วันที่ 29-30 สิงหาคม 2559
ห้องประชุมสีชมพู โรงเรียนปรางค์กู่

โดยวิทยากรจากโรงเรียนสวัสดีวิทยา อำเภอขุขันธ์ สพป.ศก.3
นายกิตติศักดิ์  มครนันท์

« ของ 3 »