อบรมการประกันคุณภาพการศึกษา 2561

อบรมการประกันคุณภาพการศึกษา 2561
วันที่ 10 ตุลาคม 2561
ณ ห้องประชุมสีชมพู โรงเรียนปรางค์กู่

คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา 2561
โดยมี นางสาวทองพันธ์  ยงกุล ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด