ส่งครูย้าย ครูณัฐนภา ต้นงาม

ส่งครูย้าย ครูณัฐนภา ต้นงาม

คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนปรางค์กู่ ร่วมส่งครูณัฐนภา  ต้นงาม
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ย้ายจากโรงเรียนปรางค์กู่ ไป โรงเรียนวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 30 มีนาคม 2561

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด