สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2561 โรงเรียนปรางค์กู่

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2561 โรงเรียนปรางค์กู่

นายยอดยิ่ง จันทะดวง รองผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปรางค์กู่ 

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ปีการศึกษา 2561 
ณ หอประชุมศรีปรางค์กิจเจริญไทย โรงเรียนปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
Photo By :: Asarawoot Santhong