สังเกตการณ์ดวงจันทร์ใกล้โลกที่สุด

รายงานการจัดกิจกรรม “สังเกตการณ์ดวงจันทร์ใกล้โลกที่สุด”
วันจันทร์ ที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ณ โรงเรียนปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
โดยการสนับสนุนของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ดาวโหลดรายงานการดำเนินงาน
pdf