สอบปลายภาคเรียน 1/2560

สอบปลายภาคเรียน 1/2560
โรงเรียนปรางค์กู่ กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วันที่ 25 กันยายน 2560 – 3 ตุลาคม 2560
ชั้น ม.ต้น สอบวันที่ 25 , 27 กันยายน และ 2 ตุลาคม 2560
ชั้น ม.ปลาย สอบวันที่ 26 , 28 กันยายน และ 3 ตุลาคม 2560
ชั้น ปวช. สอบวันที่ 26 , 28 กันยายน 2560

คลิกดูตารางสอบ     /       คลิกดูครูผู้คุมสอบ
คลิกดูคำสั่งสอบ