สอบธรรมศึกษาสนามหลวง

สอบธรรมศึกษาสนามหลวง
โรงเรียนปรางค์กู่ เข้าร่วมโครงการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง
โดยนักเรียนโรงเรียนปรางค์กู่ เข้าร่วมสอบในครั้งนี้
โดยใช้สถานที่โรงเรียนปรางค์กู่ เป็นสนามสอบ
ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

คลิกเพื่อดูรูปภาพทั้งหมด