สรุปรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่

สรุปรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่
97 เหรียญทอง 🥇  12 เหรียญเงิน 🥈  6 เหรียญทองแดง 🥉
41 รายการเข้ารอบในระดับภาค ณ จังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป